Menu Zamknij
Spotkanie informacyjne na temat procedur związanych ze składaniem pracy doktorskiej w Szkole Doktorskiej
Rozpoczęliśmy rekrutację na Doktorat Wdrożeniowy!

Na zgłoszenia czekamy do 19 kwietnia 2023

7th International Doctoral Seminar, November 30th, 2022, 16.00-18.00 (CET)
Warsztaty dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

12 kwietnia 2023 roku warsztaty na temat przygotowania Indywidualnego Planu Badawczego - serdecznie zapraszamy

7th International Doctoral Seminar, November 30th, 2022, 16.00-18.00 (CET)
7th International Doctoral Seminar
November 30th, 2022, 16.00-18.00 (CET)

The Doctoral School of Wroclaw University of Economics and Business (WUEB) is pleased to invite join the discussion in a series of International Doctoral Seminars which will be held online.

previous arrow
next arrow

O Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpoczęła kształcenie doktorantów 1 października 2019 roku (w wyniku reformy wprowadzonej na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Zapewniamy osobom podejmującym kształcenie wszechstronną opiekę promotorską oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnej wiedzy, a także doskonalenie warsztatu badawczego. Przygotowujemy doktorantów do uzyskania stopnia doktora, co jest możliwe dzięki realizacji oferowanego przez nas programu kształcenia oraz sformułowanego podczas pierwszego roku kształcenia indywidualnego planu badawczego.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest realizowane w dyscyplinach:

– Ekonomia i finanse,

– Nauki o zarządzaniu i jakości,

– Technologia żywności i żywienia.

Człowiek uczy się przez całe życie – kształcenie w Szkole Doktorskiej oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej może stać się naturalną kontynuacją dla tych absolwentów, których praca magisterska daje perspektywy na przyszłość, a także dla osób, które po dłuższej przerwie w nauce uznały, że są gotowe na jej kontynuację.

Zapewniamy możliwość uzyskania prestiżowego tytułu liczącego się na całym świecie. Jest to również inwestycja doktoranta w rozwój osobisty – stanowiąca poparcie umiejętności zawodowych wiedzą akademicką (nie mylić z wiedzą teoretyczną!). Kształcenie jest prowadzone przez wybitną kadrę naukową, zapewniamy kontakt z wybitnymi naukowcami, osobami liczącymi się w świecie współczesnej ekonomii. Umożliwiamy też dostęp do najlepszych na świecie baz danych i narzędzi, jakimi dysponuje nasza Uczelnia.