Menu Zamknij

Biuro Szkoły Doktorskiej czynne w godz. 9:00-14:00

ZARZĄDZENIE NR 185/2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 20 października 2020 r. 

w sprawie wykonywania pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85, ze zm.) w związku z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374, ze zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się do odwołania czas pracy jednostek organizacyjnych Uczelni od godz. 9:00 do godz. 14:00. ZARZĄDZENIE NR 185/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wykonywania pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi