Menu Zamknij

Konkurs dla doktorantów przygotowujących rozprawę doktorską w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości

Na podstawie zasad i podziału środków z subwencji przeznaczonych na badania prowadzone na Wydziale Zarządzania pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Wydziału Zarządzania w dniu 15.10.2020 Dziekana Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na Wewnętrzne granty badawcze dla doktorantów.

Więcej informacji – komunikat numer 15. na stronie Komunikaty Dziekana Wydziału Zarządzania:

http://www.ue.wroc.pl/wydzialy/20525/komunikaty_dziekana_wydzialu.html