Menu Zamknij

Konferencja „Forum Szkół Doktorskich. Pierwsze doświadczenia”

15 grudnia 2020 roku Szkoła Doktorska organizuje ogólnopolską konferencję „Forum Szkół Doktorskich. Pierwsze doświadczenia”. Konferencja odbędzie się on-line (za pomocą aplikacji TEAMS) dnia 15 grudnia 2020 roku w godzinach 8.45-16.00.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń  związanych z organizacją szkół doktorskich oraz  pierwszym rokiem kształcenia w nich doktorantów w ścieżkach kształcenia w dyscyplinach naukowych: Ekonomia i Finanse, Nauki o Zarządzaniu i Jakości oraz Technologia Żywności i Żywienia. 

W trakcie konferencji pod dyskusję poddane zostaną następujące zagadnienia:

  1. Rekrutacja do szkół doktorskich – kryteria przyjęcia, metody współpracy z promotorami.
  2. Programy kształcenia w Szkołach Doktorskich
  3. Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich i mobilność doktorantów.
  4. Finansowanie badań prowadzonych przez doktorantów, finansowanie dodatkowych szkoleń dla doktorantów.
  5. Ocena śródokresowa – sposób realizacji.

W pierwszej części konferencji, która odbędzie się  w języku angielskim, wystąpi dwóch key note speakerów: z Węgier (Corvinus University of Budapest, European Fundation of Management Development) i z Polski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Na drugą część konferencji  składają się panele dyskusyjne  w języku polskim, poświęcone wyżej wymienionym zagadnieniom.