Menu Zamknij

Warsztaty on-line na temat projektu Indywidualnego Planu Badawczego

Serdecznie zapraszamy na Warsztaty on-line dotyczące projektu Indywidualnego Planu Badawczego, którego złożenie i pozytywna weryfikacja przez komisję rekrutacyjną jest warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zgodnie z zasadami rekrutacji, w pierwszym etapie rekrutacji oceniany jest złożony przez kandydata projekt Indywidualnego Planu Badawczego. Na tej podstawie kandydaci są kwalifikowani do następnego etapu, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

W jakiś sposób prawidłowo przygotować projekt Indywidualnego Planu Badawczego? Jakie należy zawrzeć w nim informacje? Jak projekt ten ma się do przyszłej pracy badawczej doktoranta i jego kształcenia w Szkole Doktorskiej?

Odpowiedzi na te pytania, a także wiele innych cennych informacji kandydaci uzyskają w czasie warsztatów o-line. Spotkania odbędą się w grupach odpowiadających dyscyplinom, w jakich prowadzone jest kształcenie w Szkole Doktorskiej i zostaną poprowadzone przez specjalistów z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i wykładowców Szkoły:

Dyscyplina Ekonomia i Finanse: 25 marca, godz. 9.00-11.00, prowadzący: Prof. dr Hab. Andrzej Graczyk, Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów, Kierownik Katedry Ekonomii Ekologicznej, Członek Rady Szkoły Doktorskiej.

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Dyscyplina Nauki o Zarządzaniu: 14 kwietnia, godz. 9.00-11.00, prowadząca: Dr hab. inż. Katarzyna Piórkowska, prof. UE, Katedra Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu, wykładowca Szkoły Doktorskiej.

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Dyscyplina Technologia Żywienia i Żywności: 25 marca, godz. 9.00-11.00, prowadząca: Dr hab. inż. Joanna Harasym, prof. UE, Kierownik Katedry Biotechnologii i Analizy Żywności, członek Rady Szkoły Doktorskiej.

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Kursy odbywają się on-line na platformie Teams i wstęp jest na nie wolny.