Menu Zamknij

Warsztaty dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej – IPB

Serdecznie zapraszamy na Warsztaty on-line dotyczące projektu Indywidualnego Planu Badawczego, którego złożenie i pozytywna weryfikacja przez komisję rekrutacyjną jest warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Warsztaty adresowane są do kandydatów zainteresowanych dyscypliną Nauki o Zarządzaniu i Jakości.

Zgodnie z zasadami rekrutacji, w pierwszym etapie rekrutacji oceniany jest złożony przez kandydata projekt Indywidualnego Planu Badawczego. Na tej podstawie kandydaci są kwalifikowani do następnego etapu, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

W jakiś sposób prawidłowo przygotować projekt Indywidualnego Planu Badawczego? Jakie należy zawrzeć w nim informacje? Jak projekt ten ma się do przyszłej pracy badawczej doktoranta i jego kształcenia w Szkole Doktorskiej?

Odpowiedzi na te pytania, a także wiele innych cennych informacji kandydaci uzyskają w czasie warsztatów o-line. Spotkania odbędą się w grupach odpowiadających dyscyplinom, w jakich prowadzone jest kształcenie w Szkole Doktorskiej i zostaną poprowadzone przez specjalistów z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i wykładowców Szkoły:

Dyscyplina Nauki o Zarządzaniu: 14 kwietnia, godz. 9.00-11.00, prowadząca: Dr hab. inż. Katarzyna Piórkowska, prof. UE, Katedra Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu, wykładowca Szkoły Doktorskiej.

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania