Menu Zamknij

Od 18.11.2021 – zdalne zajęcia w Szkole Doktorskiej

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Rektora z dnia 15.11.2021 w okresie od 18.11.2021 do 05.12.2021 wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone we Wrocławiu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, z zastrzeżeniem ust. 2​, oraz na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej prowadzone są zdalnie.
ZARZĄDZENIE NR 151/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.