Menu Zamknij

Warsztaty on-line dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej na temat projektu Indywidualnego Planu Badawczego

Serdecznie zapraszamy na warsztaty on-line dotyczące projektu Indywidualnego Planu Badawczego, którego złożenie i pozytywna weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną jest warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zgodnie z zasadami rekrutacji, w pierwszym etapie rekrutacji oceniany jest złożony przez kandydata projekt Indywidualnego Planu Badawczego. Na tej podstawie kandydaci są kwalifikowani do następnych etapów.

  • W jakiś sposób prawidłowo przygotować projekt Indywidualnego Planu Badawczego? 
  • Jakie należy zawrzeć w nim informacje? 
  • Jakie znaczenia ma ten projekt w przyszłej pracy badawczej doktoranta i jego kształcenia w Szkole Doktorskiej?

Odpowiedzi na te pytania, a także wiele innych cennych informacji kandydaci uzyskają w czasie warsztatów on-line. Spotkania odbędą się w grupach odpowiadających dyscyplinom, w jakich prowadzone jest kształcenie w Szkole Doktorskiej, a zostaną poprowadzone przez specjalistów z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i wykładowców Szkoły Doktorskiej:

Pobierz wzór projektu Indywidualnego Planu Badawczego już dziś!