Menu Zamknij

Spotkanie informacyjne z kandydatami na promotorów oraz promotorami szkoły doktorskiej – 30 marca 2022

Dziekan Szkoły Doktorskiej uprzejmie zaprasza Promotorów oraz Kandydatów na Promotorów w Szkole Doktorskiej na spotkanie dotyczące roli i znaczenia Promotora w przygotowaniu projektu Indywidualnego Planu Badawczego, które odbędzie się już 30 marca 2022.

Spotkanie będzie okazją do omówienia znaczenia Promotora w Szkole Doktorskiej w świetle Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także do zapoznania przyszłych Promotorów z procesem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej i z dotychczasowymi doświadczeniami związanymi z pracą z Doktorantem.

Spotkanie to jest elementem działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej i stanowi część Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Szkoły Doktorskiej.

Spotkania odbędą się on-line na platformie Teams.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: olga.rutkowska@ue.wroc.pl

Program spotkania

9.00-9.20

Otwarcie spotkania – prof. dr hab. Czesław Zając, Dziekan Szkoły Doktorskiej
Wprowadzenie – prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej

Kilka uwag na temat roli Promotora w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w świetle regulacji dotyczących Szkoły Doktorskiej – Prof. dr hab. Czesław Zając, Dziekan Szkoły Doktorskiej

9.20-10.05

Wymiana doświadczeń Promotorów poszczególnych dyscyplin – spotkania w panelach dotyczących poszczególnych dyscyplin (osobne zespoły):

  • Dyscyplina Ekonomia i Finanse:
    prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
  • Dyscyplina Nauki o Zarządzaniu i Jakości:
    prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia:
    dr hab. inż. prof. UE Joanna Harasym, Kierownik Katedry Biotechnologii i Analizy Żywności