Menu Zamknij

Ogólnopolskie Forum Szkół Doktorskich „Praktyczne i formalne aspekty recenzowania prac doktorskich”

Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

oraz

Dziekan Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Czesław Zając

mają przyjemność zaprosić na ogólnopolską konferencję, której celem jest wymiana doświadczeń związanych z przygotowaniem recenzji pracy doktorskiej. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane tym zagadnieniem – zarówno recenzentów, jak i uczestników procesu postępowania o nadanie stopnia doktora oraz przyszłych recenzentów i członków komisji.

 Konferencja odbędzie się on-line (w aplikacji TEAMS).

Tematyka:

Praktyczne i formalne aspekty recenzowania prac doktorskich – aspekty prawne związane z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. oraz refleksje wynikające z praktycznej pracy recenzenta.

Program konferencji:

8:30 – rozpoczęcie konferencji. Powitanie prelegentów i uczestników:

Prof. dr hab. Czesław Zając, Dziekan Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

8:45–9:45 Recenzowanie prac doktorskich i innych prac naukowych – wymogi formalne, dobre praktyki (wystąpienie oraz dyskusja)

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, promotor w Szkole Doktorskiej

9:45–10.00 przerwa 15 minut

10:00–11:00 Czy każda recenzja specjalizuje? (wystąpienie oraz dyskusja)

–  Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej, członek Rady Szkoły Doktorskiej, promotor w Szkole Doktorskiej

11:00-11:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

–  Prof. dr hab. Czesław Zając, Dziekan Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Moderator: Prof. dr hab. Czesław Zając, Dziekan Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Uczestników konferencji prosimy o rejestrowanie się do 12 grudnia 2022 roku pod linkiem: https://forms.office.com/r/9PZWnGTTr7 Spotkanie odbędzie się na platformie TEAMS, szczegóły techniczne prześlemy uczestnikom mailowo. Udział w konferencji jest bezpłatny.