Menu Zamknij

Dzień Otwarty dla Kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 10.03.2023

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty dla Kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W trakcie spotkania kandydaci poznają zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej, omówione zostają korzyści z Doktoratu Wdrożeniowego, przedstawiamy ogólnie warunki kształcenia w Szkole Doktorskiej, udzielone zostaną również odpowiedzi na pytania kandydatów.

Spotkanie odbędzie się online w aplikacji Teams.

10 marca 2023 roku

11:00 – otwarcie spotkania, Prof. Czesław Zając, Dziekan Szkoły Doktorskiej, promotora i wykładowcy w Szkole Doktorskiej

11:05 – wystąpienie Prof. Ewy Stańczyk-Hugiet, Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej, promotor i wykładowcy w Szkole Doktorskiej

11:10 – wystąpienie Prof. Bogusławy Drelich-Skulskiej, Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej, promotor w Szkole Doktorskiej

11:15 – wystąpienie Prof. Krzysztofa Jajugi, Kierownika Katedry Inwestycji i Zarządzania Ryzykiem, promotora i wykładowcy w Szkole Doktorskiej

11.20 – wystąpienie Prof. Czesława Zająca, Dziekana Szkoły Doktorskiej.

11.30 – prezentacja na temat kształcenia w Szkole Doktorskiej (Olga Rutkowska)

12.20 – pytania uczestników Dnia Otwartego Szkoły Doktorskiej

13.30 – planowane zakończenie spotkania

Powyższe terminy mogą ulec zmianie w zależności od długości wystąpień poszczególnych uczestników.

Uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety: ankieta dla uczestników spotkania.

Link do spotkania w aplikacji Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjZjNGIwMDYtMTgyZS00NzMwLWI1ZGMtNTNkNjliNGI5NjQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257c90c33-07df-4070-9672-cd2a8c9335ab%22%2c%22Oid%22%3a%229a2c03ba-0882-4060-a5fa-28dbbb066f66%22%7d

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Identyfikator spotkania: 369 464 657 30
Kod dostępu: wf3uJV

Pobierz aplikację Teams | Dołącz w Internecie