Menu Zamknij

Drzwi Otwarte dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

W imieniu Dziekana Szkoły Doktorskiej Profesora Czesława Zająca serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty dla Kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Spotkanie odbędzie się online na platformie Teams dnia 4 kwietnia 2024 roku w godzinach 9.00-11.30. Zainteresowani kandydaci poznają zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej, omówione zostają korzyści z Doktoratu Wdrożeniowego, przedstawiamy ogólnie warunki kształcenia w Szkole Doktorskiej, udzielone zostaną również odpowiedzi na pytania kandydatów.

Link do formularza rejestracji (rejestracja jest anonimowa, uczestnicy podają adres maliowy, na który zostaną wysłane linki do udziału w spotkaniu):

https://forms.office.com/r/wbJ7PRQXNf

Więcej informacji na:

https://sd.ue.wroc.pl/2024/03/18/drzwi-otwarte-dla-kandydatow-do-szkoly-doktorskiej/

Agenda spotkania:

9:00 – otwarcie spotkania, Prof. Czesław Zając, Dziekana Szkoły Doktorskiej, promotora i wykładowcy w Szkole Doktorskiej

9:05 – wystąpienie Prof. Ewy Stańczyk-Hugiet, Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej, promotor i wykładowcy w Szkole Doktorskiej

9:10 – wystąpienie Prof. Bogusławy Drelich-Skulskiej, Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej, promotor w Szkole Doktorskiej

9:15 – wystąpienie Prof. Krzysztofa Jajugi, Kierownika Katedry Inwestycji i Zarządzania Ryzykiem, promotora i wykładowcy w Szkole Doktorskiej

9.20 – wystąpienie Grzegorza Kycia, przedstawiciela Samorządu Doktorantów i doktoranta w Szkole Doktorskiej

9.25 – wystąpienie Pawła Brusiło, absolwenta Szkoły Doktorskiej

9.30 – prezentacja na temat kształcenia w Szkole Doktorskiej (Olga Rutkowska, Biuro Szkoły Doktorskiej)

10.30 – pytania uczestników Dnia Otwartego Szkoły Doktorskiej

11.30 – planowane zakończenie spotkania

Powyższe terminy mogą ulec zmianie w zależności od długości wystąpień poszczególnych uczestników.