Menu Zamknij

Warsztaty on-line na temat projektu Indywidualnego Planu Badawczego

Serdecznie zapraszamy na warsztaty on-line dotyczące projektu Indywidualnego Planu Badawczego, którego złożenie i pozytywna weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną jest warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zgodnie z zasadami rekrutacji, w pierwszym etapie rekrutacji oceniany jest złożony przez kandydata projekt Indywidualnego Planu Badawczego. Na tej podstawie kandydaci są kwalifikowani do następnych etapów. W jaki sposób prawidłowo przygotować projekt Indywidualnego Planu Badawczego? Jakie należy zawrzeć w nim informacje? Jakie znaczenia ma ten projekt w przyszłej pracy badawczej doktoranta i jego kształcenia w Szkole Doktorskiej?

Odpowiedzi na te pytania, a także wiele innych cennych informacji kandydaci uzyskają w czasie warsztatów on-line. Spotkania odbędą się w grupach odpowiadających dyscyplinom, w jakich prowadzone jest kształcenie w Szkole Doktorskiej, a zostaną poprowadzone przez specjalistów z Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu i wykładowców Szkoły Doktorskiej:

Dyscyplina Nauki o Zarządzaniu i Jakości:
5 kwietnia, godz. 9.00-11.00, prowadząca:
Dr hab. Katarzyna Piórkowska, prof. UEW, Katedra Zaawansowanych badań w Zarządzaniu, promotor Szkoły Doktorskiej.

Dyscyplina Ekonomia i Finanse: 8 kwietnia, godz. 12.00-14.00, prowadzący: Prof. dr hab. Andrzej Graczyk, Dziekan Wydziału Ekonomii i
Finansów, Kierownik Katedry Ekonomii Ekologicznej, Członek Rady Szkoły Doktorskiej, członek Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej.

Dyscyplina Technologia Żywienia i Żywności: 9 kwietnia, godz. 10.00-11.30, prowadząca: Dr hab. inż. Joanna Harasym, prof. UEW, Katedra Biotechnologii i Analizy Żywności, promotor Szkoły Doktorskiej.

Osoby chętne do udziału w warsztatach są proszone o rejestrację za pośrednictwem formularza (rejestracja nie wymaga podania imienia i nazwiska, wpisywany jest wyłącznie adres e-mail, na który później zostanie wysłane zaproszenia na spotkanie w platformie Teams).


Zarejestruj się tutaj