Menu Zamknij

2023

UCHWAŁA  NR 17/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie trybu, działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego w Uniwersytecie Ekonomicznego we Wrocławiu.
 

2022

UCHWAŁA  NR 15/2022 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

ZARZĄDZENIE NR 55/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023.

ZARZĄDZENIE NR 54/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2022/2023. 

ZARZĄDZENIE NR 11/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora 187/2020 w sprawie zmiany składu Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

2021

UCHWAŁA NR 69/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2022/2023.

UCHWAŁA NR 70/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023.

UCHWAŁA NR 71/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2020-2024.

UCHWAŁA NR 72/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2020-2024.

UCHWAŁA NR 44/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

ZARZĄDZENIE NR 42/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej.

ZARZĄDZENIE NR 41/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie limitu przyjęć do szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kształcenie w roku akademickim 2021/2022.

UCHWAŁA NR 6/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 stycznia 2021 r.   w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

UCHWAŁA NR 5/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 stycznia 2021 r.   w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022.

UCHWAŁA NR 4/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 stycznia 2021 r.   w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

2020

UCHWAŁA NR 112/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w uchwale nr R.0000.38.2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 23 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2020/2021.

UCHWAŁA NR 111/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

UCHWAŁA NR 110/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021.

UCHWAŁA NR 76/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.38.2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 23 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2020/2021.

UCHWAŁA NR 38/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2020/2021.

UCHWAŁA NR 39/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021.

UCHWAŁA NR 40/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie składania przez pracowników i doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu niektórych oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej.

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie złożenia oświadczenia upoważniającego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020
Załącznik do ZR 2/2020 – Oświadczenie o osiągnięciu naukowym.

2019

UCHWAŁA NR R.0000.132.2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie kształcenia Szkoły Doktorskiej.

UCHWAŁA NR R.0000.58.2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Szkoły Doktorskiej.

UCHWAŁA NR R.0000.50.2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

UCHWAŁA NR R.0000.49.2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020. 

ZARZĄDZENIE NR 24/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.