Akty prawne

UCHWAŁA  NR 44/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

ZARZĄDZENIE NR 42/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej.

ZARZĄDZENIE NR 41/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie limitu przyjęć do szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kształcenie w roku akademickim 2021/2022.

UCHWAŁA  NR6/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 stycznia 2021 r.   w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

UCHWAŁA  NR5/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 stycznia 2021 r.   w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022.

UCHWAŁA  NR4/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 stycznia 2021 r.   w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

UCHWAŁA  NR112/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w uchwale nr R.0000.38.2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 23 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2020/2021.

UCHWAŁA  NR111/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

UCHWAŁA NR 110/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021

UCHWAŁA  NR76/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.38.2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 23 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2020/2021.

UCHWAŁA  NR38/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2020/2021.

UCHWAŁA  NR39/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021.

UCHWAŁA  NR40/2020 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie składania przez pracowników i doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu niektórych oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie złożenia oświadczenia upoważniającego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020
Załącznik do ZR 2/2020 – Oświadczenie o osiągnięciu naukowym

UCHWAŁA NR R.0000.132.2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie kształcenia Szkoły Doktorskiej http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/uchwaly_senatu_2019/132.pdf

UCHWAŁA NR R.0000.58.2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Szkoły Doktorskiej  http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/uchwaly_senatu_2019/58.pdf

UCHWAŁA NR R.0000.50.2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/uchwaly_senatu_2019/50.pdf

UCHWAŁA NR R.0000.49.2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020: http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/uchwaly_senatu_2019/49.pdf

ZARZĄDZENIE NR 24/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora2019/zr_24_2019.pdf