Menu Zamknij

Doktorat Wdrożeniowy pliki do pobrania

Wymagane dokumenty:

  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu) – skan oraz oryginał.
  • Zgoda opiekuna pomocniczego i pracodawcy (w załączeniu) – skan oraz oryginał.
  • Wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający informacje:

– Wskazanie modułu: „Doktorat wdrożeniowy I” albo „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja”.

– Harmonogram realizacji zakresu prac naukowych wraz z tytułem planowanej rozprawy doktorskiej.

– Opis znaczenia wyników planowanej działalności naukowej dla rozwoju innowacyjności i gospodarki

UWAGA – uprzejmie prosimy o przesłanie mailem formularza zgłoszeniowego w dwóch wersjach: podpisanej i zeskanowanej (.pdf) oraz w Wordzie (.docx). Prosimy tez o dostarczenie do Biura Szkoły Doktorskiej podpisanego oryginału.

  • Skan dyplomu uprawniającego do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej (magistra lub równorzędny) – wydruk skanu należy dostarczyć do Biura Szkoły Doktorskiej.
  • Dokument potwierdzający, że osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę albo inny podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w kształceniu w Szkole Doktorskiej w ramach programu (zaświadczenie od pracodawcy) – skan oraz oryginał.
  • Formularz opinii i zgody promotora z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – skan oraz oryginał.

Skany należy przesłać do 9 kwietnia 2021 roku na mail e-mail: olga.rutkowska@ue.wroc.pl, oryginały prosimy dostarczyć do 30 kwietnia 2021 roku do Biura Szkoły Doktorskiej.