Menu Zamknij

Dziekan Szkoły Doktorskiej - prof. dr hab. Czesław Zając

Czesław Zając

Prof. dr hab. Czesław Zając – pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, Dziekan Szkoły Doktorskiej UE we Wrocławiu od 2019 roku. W latach 2016-2018 Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych. Od 2019 roku Członek Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Zarządzaniu i Jakości na macierzystej Uczelni. Od 2020 roku Członek Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Zainteresowania naukowe oraz aktywność publikacyjna i dydaktyczna obejmują: zarządzanie kapitałem ludzkim, kulturę organizacyjną, zachowania organizacyjne, zarządzanie przedsiębiorstwem, społeczne, organizacyjne i kulturowe problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych. Autor ponad 160 publikacji, w tym kilku monografii. Wypromował 8 doktorów oraz blisko tysiąc magistrów i licencjatów. Doświadczenie zawodowe obejmuje również 7-letnie pełnienie funkcji menedżera ds. personalnych w funkcjonujących w Polsce dużych międzynarodowych instytucjach finansowych.