Menu Zamknij

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

- w praktyce najlepsi!

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpoczęła kształcenie doktorantów 1 października 2019 roku (w wyniku reformy wprowadzonej na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Zapewniamy osobom podejmującym kształcenie wszechstronną opiekę promotorską oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnej wiedzy, a także doskonalenie warsztatu badawczego. Przygotowujemy doktorantów do uzyskania stopnia doktora, co jest możliwe dzięki realizacji oferowanego przez nas programu kształcenia oraz sformułowanego podczas pierwszego roku kształcenia indywidualnego planu badawczego.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest realizowane w dyscyplinach:

– Ekonomia i finanse,

– Nauki o zarządzaniu i jakości,

– Technologia żywności i żywienia.

Człowiek uczy się przez całe życie – kształcenie w Szkole Doktorskiej oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej może stać się naturalną kontynuacją dla tych absolwentów, których praca magisterska daje perspektywy na przyszłość, a także dla osób, które po dłuższej przerwie w nauce uznały, że są gotowe na jej kontynuację.

Zapewniamy możliwość uzyskania prestiżowego tytułu liczącego się na całym świecie. Jest to również inwestycja doktoranta w rozwój osobisty – stanowiąca poparcie umiejętności zawodowych wiedzą akademicką (nie mylić z wiedzą teoretyczną!). Kształcenie jest prowadzone przez wybitną kadrę naukową, zapewniamy kontakt z wybitnymi naukowcami, osobami liczącymi się w świecie współczesnej ekonomii. Umożliwiamy też dostęp do najlepszych na świecie baz danych i narzędzi, jakimi dysponuje nasza Uczelnia.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z biurem Szkoły Doktorskiej, które jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:15–14:30 (tel: +48 71 36 80 612, email: olga.rutkowska@ue.wroc.pl, renata.majewska@ue.wroc.pl).