Menu Zamknij

Przydatne linki

Zachęcamy do zapoznania się z listą przydatnych odnośników:

 1. Portal z sylabusami przedmiotów realizowanych na UEW – LINK
 2. Samorząd doktorancki – LINK
 3. Biblioteka Główna UEW – LINK
 4. Centrum Obsługi Badań Naukowych – LINK 
 5. Centrum Współpracy Międzynarodowej – LINK
 6. Centrum Współpracy z Biznesem – LINK
 7. Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami – LINK
 8. MS Teams – LINK 
 9. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. ,,Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ” – LINK
 10. Ocena śródokresowa – LINK
 11. Centrum Zarządzania Projektami UEW: LINK
 12. Doktoraty wdrożeniowe:
   1. LINK
   2. LINK
   3. LINK

Ponadto, zapraszamy do zapoznania się z listą przydatnych odnośników dostępną na stronie głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.