Menu Zamknij

Rada Szkoły Doktorskiej

W bieżącym roku akademickim, w skład Rady Szkoły Doktorskiej wchodzą:

 1. prof. dr hab. Czesław Zając – Dziekan Szkoły Doktorskiej – przewodniczący Rady Szkoły Doktorskiej,
 2. prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet – Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej,
 3. prof. dr hab. Andrzej Graczyk – Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów, 
 4. dr hab. Estera Piwoni-Krzeszowska, prof. UEW – Dziekan Wydziału Zarządzania,
 5. dr hab. inż. Andrzej Okruszek, prof. UEW – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji,
 6. dr hab. Paweł Kuśmierczyk, prof. UEW – przedstawiciel dyscypliny Ekonomia i Finanse, zaopiniowany przez Radę Wydziału Ekonomii i Finansów,
 7. dr hab. Monika Hajdas, prof. UEW – przedstawiciel dyscypliny Nauki o zarzadzaniu i jakości, zaopiniowany przez Radę Wydziału Zarządzania, 
 8. dr hab. inż. Joanna Harasym, prof. UEW – przedstawiciel dyscypliny technologia Żywności i Żywienia, zaopiniowany przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji, 
 9. mgr Paweł Brusiło – przedstawiciel doktorantów Szkoły Doktorskiej UEW. 

Do zadań Rady Szkoły Doktorskiej należy opiniowanie:

 1. warunków i trybu rekrutacji na każdy rok akademicki,
 2. zmian w programie kształcenia,
 3. zmian w regulaminie szkoły doktorskiej,
 4. sprawozdań z działalności szkoły doktorskiej,
 5. raportu samooceny na potrzeby ewaluacji,
 6. zasad ewaluacji doktoranta.

Uchwały Rady Szkoły Doktorskiej